Política de privacitat

Protecció de dades

D’acord amb la “Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal” (LOPD), l’informem que les dades obtingudes mitjançant la seva introducció en els formularis requerits en el Web, seran incorporats a un fitxer automatitzat del qual és responsable l’Institut del Desert de Sarrià, qui els utilitzarà per a informar-li dels serveis que poden ser oferts per ell, així com de la realització d’activitats de promoció i publicitàries a través de qualsevol mitjà, incloent l’enviament de correus electrònics, que poden ser del seu interès, per ampliar i millorar els productes i serveis, adequant les ofertes a les seves preferències o necessitats, a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial que consta en els fitxers com  a conseqüència del seu accés al Web.

L’acceptació d’aquestes condicions, implica que l’usuari consent expressament la cessió o comunicació de les dades de caràcter personal a tercers amb els que s’hagin subscrit acords de col·laboració, amb la finalitat de que l’Institut del Desert de Sarrià pugui prestar els serveis oferts amb normalitat i perquè pugui fer arribar ofertes i missatges publicitaris als usuaris per qualsevol sistema, incloent els electrònics, en referència als serveis que ofereix.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant un escrit [acompanyat per una fotocopia del DNI] dirigit a: Institut del Desert de Sarrià. Passeig de Santa Eulàlia, 23, 08017 Barcelona.