Presentació

La residència geriàtrica Institut del Desert de Sarrià està ubicada en la part alta de la ciutat de Barcelona, sota la muntanya de Vallvidrera i al costat de ponent de la serra de Collserola. La zona és coneguda amb el nom de “Desert de Sarrià”.

Es fundà l’any 1894 i des dels seus inicis la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul hi van tenir una comunitat fins al setembre del 2017.