Política de transparència

L’Institut del Desert de Sarrià vol ser una institució compromesa, eficaç i eficient que gestiona els seus recursos de la millor manera possible. Volem ser transparents davant dels nostres residents, els seus familiars, els nostres empleats, l’Administració i la societat. Per això, i en compliment de la Llei de transparència 19/2014, accés a la informació pública i el bon govern, donem a conèixer tota la informació en aquest apartat.

ESTATUTS

Estatuts de la Fundació i nomenament de càrrecs (2016)

Resolució d’aprovació del text refós dels Estatuts de la Fundació (2016)

Modificació de l’article 7  dels Estatuts (2018)

Composició del Patronat (2018)

RÈGIM INTERN

Reglament règim intern (2019)

DADES ECONÒMIQUES

Certificat de l’acord d’aprovació dels comptes de la Fundació (2015)

Certificat de l’acord_d’aprovació_dels comptes_de la Fundació  (2016)

Certificat_de l’acord d’aprovació_dels comptes_de la Fundació (2017)

Memòria econòmica (2015)

Memòria econòmica (2016)

Memòria econòmica (2017)

Retribucions dels organs directius (Desert Sarrià) (2019)

CONVENIS I SUBVENCIONS

Pròrroga ICASS (2014)

Pròrroga ICASS (2016)

Pròrroga ICASS (2017)

CERTIFICATS TRIBUTARIS

Certificat tributari (2017)

Exempció de l’IVA