Política de transparència

L’Institut del Desert de Sarrià vol ser una institució compromesa, eficaç i eficient que gestiona els seus recursos de la millor manera possible. Volem ser transparents davant dels nostres residents, els seus familiars, els nostres empleats, l’Administració i la societat. Per això, i en compliment de la Llei de transparència 19/2014, accés a la informació pública i el bon govern, donem a conèixer tota la informació en aquest apartat.

ESTATUTS

Estatuts de la Fundació i nomenament de càrrecs (2016)

Resolució d’aprovació del text refós dels Estatuts de la Fundació (2016)

Modificació de l’article 7 dels Estatuts (2018)

Resolució de modificació dels Estatuts de la Fundació  (2018)

Composició del Patronat  (2021)

Resolució Composició dels Patrons  (2021)

RÈGIM INTERN

Reglament Règim Intern (2021)

DADES ECONÒMIQUES

Certificat_de l’acord d’aprovació_dels comptes_de la Fundació (2017)

Memòria Econòmica  (2019)

Memòria Econòmica (2020)

Retribucions dels órgans directius  (2020)

–  Presentació comptes anuals de la Fundació (2019)

–  Presentació comptes anuals de la Fundació (2020)

Informe auditoria(2019)

–  Informe auditoria (2020)

Informe auditoria (2021)

Justificant presentació memòria AEAT (2019)

Justificant presentació memòria AEAT (2020)

Declaració de renda (2019)

Declaració de renda  (2020)

Certificat de l’acord d’aprovació dels_comptes de_Fundació  (2020)

Carta Manifest documental Auditors exercici (2020)

Sol·licitud documental Reunions Auditors exercici  (2020)

Resolució definitiva IRPF  (2020)

IRPF (2020)

CONVENIS I SUBVENCIONS

Pròrroga ICASS (2016)

Pròrroga ICASS (2017)

Contracte administratiu places concertades (per 5 anys)  (2016)

Resolució autorització de despesa de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública  (2020)

Resolució autorització de despesa de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública  (2021)

II Pacte d’eficàcia CSSCC     

Conveni Neteja    

Taules salarials Pacte d’Eficàcia  (2021)        

CERTIFICATS TRIBUTARIS

Certificat tributari (2017)

Exempció de l’IVA

CONSELL PARTICIPATIU

Acta 5a sessió Consell Participatiu (2022)

MEMÒRIES ACTIVITATS

Memòria Educació Social  (2020)

Memòria Fisioteràpia   (2020)

Memòria psicologia   (2020)

Memòria treball social   (2020)